Amneholm

I den nordøstre delen av Västergötland, der hvor Gullspångsälven flyter inn i Vänern, ligger en liten holme som heter Amneholm. Amneholm ble også kalt Agneholm, angivelig etter en konge ved navn Agne som skal ha oppført det første slottet her.

På 1360–tallet ble det anlagt en borg på holmen av marsken Erik Kettilsson Puke. Dette var under krigen mellom kongene Håkon Magnusson og Albrekt av Mecklenburg. Det befestede slottet var på 1300-1400 tallet sete for danske fogder under dronning Margareta og Erik av Pommern. Slottet ble ødelagt av värmlänninger under Peder Ulfssons kommando under Engelbrektsopprøret i 1433, på Engelbrekts befaling. Etter ødeleggelsen i 1433 ble slottet aldri bygd opp igjen.

Det fortelles også om en dansk fogd ved navn Otto Thorbjörnsson Stut som ved denne tiden hersket på slottet. Han var en hard og grusom fogd som straffet oppsetsighet med å plassere de oppsetsige ut på to store stener i elven i dagevis i kulda og uten mat. Disse stenene i elva ble av den grunn kalt ”Plågan”. I Georg Starbäcks historiske roman om Engelbrekt berettes det om en bonde og hans sønn som ble plassert ute på stenene til de døde, fordi de hadde tenkt å dra til kongen for å klage over fogdens undertrykkelse.

 

Kilder: http://runeberg.org/hgsl/1/0075.html

http://runeberg.org/nfaa/0267.html

http://wadbring.com/historia/sidor/amneholm.htm

Olsborg

Olsborg lå på en høyde ved Södra Bullaresjön i Västergötland. Kildene forteller at Nils Ragvaldson, den mektigste mann i Viken, anla borgen i 1502 som en svensk befestning som base for angrep mot det danske veldet. Dette var i en tid med innbyrdes stridigheter i Norge og Sverige. Trolig er borgen bygget på en forhistorisk borg fra jernalderen, i følge folketradisjonen ble den bygget av Olav den hellige.

Öresten

Borgen Öresten lå høyt opp på en bergtopp i Marks kommune i nærheten av Skene i Västergötland, mellom Borås og Varberg.  Borgen er omtalt for første gang i 1370 og var i bruk fram til 1520-tallet. Den ble brent flere ganger under middelalderen, men ble bygget opp igjen. På denne tiden lå den i grenselandet mellom Sverige og Danmark, og det var den danske høvedsmann Tyke Pøder som styrte på Öresten da den første gang ble omtalt i kildene fra 1370. Borgen ble brent ned av Engelbrekt Engelbrektsson i 1434, men ble senere bygget opp igjen av  kong Karl Knutsson Bonde. Borgen ble revet i 1520 av bygdens folk som var lei av all krigingen den førte med seg, og som igjen gikk utover  den viktige grensehandelen.

En tysk leiesoldat i en dansk beleiringshær, Paul Dolstein, laget i 1502 en skisse av den daværende borgen, som vist over.

Kilder: Oppslag på stedet.

Varnhems kloster

Varnhems kloster ble grunnlagt omkring år 115o som et cisterciensisk munkekloster av munker fra Alvastra kloster i Östergötland. I klosterets kirke er Birger Jarl og etter tradisjonen fire middeladerkonger begravet. Varnhem kloster ligger mellom Skövde og Skara i Västergötland.

Gudhems kloster

Gudhems kloster var et cisterciensisk nonnekloster som ble grunnlagt på 1160-tallet gjennom en kongelig donasjon under kong Karl Sverkersson. Nonnene fikk overta kongsgården med en uvanlig stor og påkostet kirke med tre skip. Klosteret ligger utenfor Falköping i Västergötland.

Kilde: Informasjon på stedet.

Torpa stenhus

Det første Torpa stenhus bygdes omkring år 1470 og fungerte i middelalderen både som forsvarsborg og handelsborg. Under 1500-tallet ble slottet bygget på og modernisert. Slottet ligger ved innsjøen Åsunden i Västergötland, ikke så langt fra Borås.

Gräfsnäs slott

Gräfsnäs slott ligger ved innsjøen Anten i Gräfsnäs, ikke langt fra  Allingsås i Vestergötland.  Slottet er fra midten av 1500 tallet. Det er slekten Leijonhufvuds stamgods. Det var riksråd og friherre Sten Eriksson (Leijonhufvud) som i år 1550, av strategiske grunner, begynte planleggingen av en ny borg. Familiens gamle borg, Loholm, lå på øya Loholmen i sjøen Anten, ikke langt i fra den nye. Det fantes allerede et stenhus fra middeladeren der hvor Gräfsnäs slott ble bygget.

Kilde: Slottsguiden.info

Aranäs

Aranäs er en middelalderborg i Västergötland. Den ligger i Årnäs ved sydenden av Vänern mellom Mariestad og Götene. Det er ikke så mye igjen av den, men senere tiders utgravninger viser at det har vært en stor borganlegning fra ca. 1250. I Jan Guillou’s triologi fra 1100 tallet om tempelridderen Arn Magnusson, kommer Arn nettopp herfra og framstilles som nevø av den kjente jarlen Birger Brosa.