Engsö/Ängsö slott

Engsö slott ligger på Ängsö i Mälaren, i Västerås kommune i Västmanland.  Engsö omtales i et kongelig dokument allerede i 1185, og i 1272 under navnet Engsyo da det tilhørte Riseberga nonnekloster i Närke.  Det ble byttet bort til ridder Greger Birgersson som skal være Birger Jarls uekte sønn.  Det nåværende slottet utenom den øverste etasjen, ble bygget i 1480. Den øverste etasjen kom til på 1600-tallet. Engsö har hatt mange eiere.

Kilde; http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=34

Västerås slott

Allerede under 1200-tallet kan det som nå er Västerås slott, ved munningen av Svartån blitt påbegynt, da som et tårn som ennå kan lokaliseres i det nordøstre hjørne. Tårnets lengde på nordsiden er 16,6 meter og på den østre siden over 13 meter. Västerås som under middelalderen het Västra Aros, var et strategisk knutepunkt for handel med kobber, jern og sølv fra gruvene i Västmanland og Dalarna. Slottet spilte en viktig rolle under unionsstridene og Engelbrektsopprøret på 1400 og 1500-tallet.

 

Edsholm

Edsholms borg bygdes på 1300 tallet og var sete for kongens fogd i Värmland. Ble brent ned under Engelbrektsopprøret i 1434 og ble aldri bygd opp igjen. Ruinen ligger inntil E18 ved Slottsbrosundet i Grums, noen mil vest for Karlstad. Den er  godt synlig fra veien når man kommer fra grensen.