Viks slott

Viks slott eller Wiks slott som det også skrives, er fra 1400-tallet og ligger ved Lårstaviken i Mälaren, ikke langt fra Uppsala. Det er en av Sveriges best bevarte middelalderborger, og dets aner går tilbake til 1200-tallet. Det er bygget som en forsvarsborg, og det sier vel noe om borgens styrke da den i 1521 til 1522 ble beleiret av Gustav Vasas tropper i ett og ett halvt år.

Slottet hadde opprinnelig en vindbrygge over vollgraven til fjerde etasje, der det nå er en murt stenbro. Det finnes også en inngang til den andre kjelleretasjen på høyre side av stenbroa. Slottet har en interessant konstruksjon i forsvarsøyemed. Blant annet den nedre kjelleretasjen som hadde en lønnport som førte til stranden, og hvor også borgbrønnen befant seg. Dessuten de karakteristiske hengetårnene på alle fire hjørner.

Slottet har gjenomgått omfattende ombygninger og restaureringer på 1600 og 1800-tallet.

Kilder: August Hahr: Nordiska borgar.
Oppslag på stedet

Penningby slott

Slottet ligger litt sør for Norrtälje i Sverige. I følge den svenske Rimkrönikan, ble den gamle gården Penningby brent ned av erkebiskoppen i Uppsala i 1466. Den nye borgen ble bygget på en klippeodde i Penningbysjöen med vann på tre sider. Den bygdes som et kvadratisk hus med fire etasjer, de to nederste etasjene i gråsten med 1-2,5 meter tykke murer. Det var kun en inngang i borgen, den var i den nederste kjelleretasjen mot sjøen. Borgen hadde kun noen få og små vindusglugger, og hadde opprinnelig hengetorn som Viks hus (etter Suecias).

På 1500-tallets første del fikk den kvadratiske borgen to diagonalt stilte rundtårn i forsvarsøyemed. Det sydvestre tårnet fikk en fem meter dyp brønn ned i klippen som ferskvannsreservoar. På slottets østre side ble det samtidig anlagt en stor borggård med høye murer som nå er borte. På 1700-tallet ble det foretatt omfattende ombygninger i de øvre etasjer og det kom til en ny hovedinngang i det nordøstre tårnet. Det hele fikk mer utseende av et slott.

Året 1831 ble slottet rammet av brand, i hvilken den øverste etasjen forsvant. Bare gavlveggene stod igjen, og slottet fikk sitt nåværende tak.  Slottet har også en engelsk park som ved 1800-tallets begynnelse ble anlagt av grevinne von Rosen.

Kilder: August Hahr: Nordiska borgar.
Oppslag på stedet .
http://www.penningbyslott.se/
               http://www.stockholmslansmuseum.se/upptack_lanet/visa/b043/