Bergkvara

Ruinen etter et gedigent stenhus i 6 etasjer som Arvid Trolle lot bygge på 1470 tallet og som var et av de største i Norden.  Huset hadde utenpåliggende hengetårn som det kan ses rester av. Arvid var riksråd og lagmann, og var i sin tid en av Nordens største jordeiere. Ligger noen kilometer sør for Växjö i Småland.