Vordingborg med Gåsetårnet

Valdemar den Store bygget omkring 1160 den første Vordingborg, en liten treborg på en jordvoll like ved havet helt sør på Sjælland. Men allerede i vikingetiden var det en befestet havn her med sperringer av trepåler i vannet. Valdemar den Store og biskop Absalon kjempet i mange år mot de hedenske venderne syd for Østersjøen. Mange av disse toktene gikk ut fra Vordingborg.

Etter at Valdemar Seier ble konge i 1202, rev han den gamle borgen, og bygget en ny i rød mursten. Langs ringmuren mot syd ble kongens representasjonsbolig bygget.

Den hadde flere etasjer og var nesten 30 meter langt. Det var her at Jyske Lov – Danmarks første moderne , nedskrevne lov ble gitt i 1241. På denne tiden ble også borgkirken St. Andreas bygget ferdig.

På 1360-tallet, under Valdemar Atterdag, så en ny borg dagens lys. Nå som en moderne borg etter nordeuropeisk standard med den 775 meter lange ringmuren rundt hele anlegget. Det var bare den gamle representasjonsbygningen tilbake av den gamle borgen.

Det nåværende Gåsetårnet var det største av 9 forsvarstårn. Det er det best bevarte borgtårn i Danmark, og har orginalt murverk. Det er bare spiret og inngangsdøren som er nytt.  Den gamle inngangen til tårnet var 6 meter over bakken, man gikk inn fra ringmurens skyttergang. Nederst var det fangehull, hvor fangene ble heist ned i fra svennestuen i 1. etasje. Tårnet har 5 etasjer i tillegg til fangehullet. På taket går brystvern rundt tårnet hvor man har god utsikt utover fjorden. Etter Valdemar Atterdags død forsvant Vordingborg litt etter litt ut av bildet og forfalt etter hvert.

Kilder: Oppslag på stedet og museets brosjyrer.

Korsør slott

Korsør slott lå ved havnen i Korsør på Sjælland og var en kongsborg. Det eneste som står igjen etter slottet er tårnet fra 1200-tallet. Tårnet er 9 x 9 meter i bredde og 23 meter høyt. Opprinnelig bestod det av fire etasjer, men omkring år 1400 ble det bygget på fire etasjer til. Inngangen var i den tredje etasjen, og i etasjen lengst ned var fangehullet. Taket var den gang flatt.

Korsør-tårnet er et av de to best bevarte borgtårn i Danmark fra middelalderen. Det andre er Gåsetårnet i Vordingborg.

Kilder: Nordiska borgar av August Hahr og opplysninger på stedet.

Nyborg Slott

I byen Nyborg på Fyn, tvers over for Korsør på Sjælland med Storebæltsbroen i mellom, ligger Nyborg Slot. Slottet er opprinnelig en av den danske kongemakts borger fra den siste delen av 1100-tallet, og hadde som formål å stoppe angrepene fra de vendiske sjørøverne som herjet. Etter hvert ble det en del av et større festningsverk som ble nedlagt i 1869.

Slottet er Danmarks eneste bevarte kongeborg fra middelalderen, og var inntil 1413 rammen omkring det berømte Danehof, datidens parlament. Det var også bolig for de danske konger inntil 1658. Det ble ødelagt under Svenskekrigen 1658-59. Etter dette ble mye av slottets materialer brukt til å bygge Odense Slot.  I 1914 ble restaureringen av Nyborg Slot påbegynt, og det er i dag museum.

Kilde: http://www.nyborgfaestning.dk/51-nyborg-slot.html

Sprogø

Midt i Storebælt mellom Fyn og Sjælland ligger den lille øya Sprogø som et forbindelsespunkt for Storebæltsbroen. Der fyret nå ligger, bygde den danske kong Valdemar den Store på 1100-tallet en borg til overvåking av farvannet.  Den lå midt i mellom Nyborg Slott på Fyn på den ene side, og festningsanlegg i Korsør på den andre. Sprogø var en av mange borger og vakttårn som Valdemar den Store oppførte langs kystene for å gjenopprette kontrollen etter Vendernes brutale angrep i danske farvann. Borgen var en liten, solid festning på ca. 26 x 32 meter. Herfra hadde man god utsikt over Storebælt. Man kan se rester av borgens murer nede foran fyrtårnet. Slik ser det ut fra motorveien.
Kilde:  http://csi.danmarksborgcenter.dk/2011/05/11/dagens-ruin-danmarks-mest-bes%C3%B8gte-borg/