Varnhems kloster

Varnhems kloster ble grunnlagt omkring år 115o som et cisterciensisk munkekloster av munker fra Alvastra kloster i Östergötland. I klosterets kirke er Birger Jarl og etter tradisjonen fire middeladerkonger begravet. Varnhem kloster ligger mellom Skövde og Skara i Västergötland.

Alvastra kloster

Under berget Omberg på Vätterns østside, i Östergötland ligger ruinene etter Alvastra kloster. Dette var Nordens første cistercienserkloster, grunnlagt i år 1143 av en gruppe munker og lekbrødre fra cistercienserklosteret i Clairvaux i Frankriket. Tilsynelatende etter ønske fra dronning Ulvhild, kong Sverker den eldres hustru. Etter tradisjonen bygdes klosteret på kongsgårdens eiendom.

Stegeborg

Stegeborg slottsruin ligger ved Söderköping i Östergötland. Slottet ble anlagt på 1200 tallet som et forsvarstårn for å kontrollere sjøfarten inn til Söderköping som var en av Sveriges betydeligste havnebyer under middelalderen. Den ligger vakkert til på en øy i viken Slätbaken. Det opprinnelige tårnet var firkantet og bygd av tegl.