Oslo kongsgård

Ruinene etter den gamle kongsgården i Oslo ligger i Middelalderparken på Sørenga i bydelen Gamle Oslo, like ovenfor ruinene etter den gamle Mariakirken.
De eldste funnene er deler av et enkelt sirkelformet borganlegg med vollgrav og en eller flere trebygninger. Det er datert til  mellom år 1040 og 1060, som var under Harald Hardrådes regjeringstid. Håkon Håkonsson påbegynte på 1200-tallet borgen som vi kan se ruinene etter i dag.

Kilde: Oppslag på plassen.

Tre gamle kirker i middelalderbyen Oslo

St. Hallvardskatedralen var Oslos domkirke fra tidlig 1100-tall og fram til 1639. Den ble bygget på en flate nær middelalderbyens høyeste punkt som en basilika i romansk stil, men ble i1260 utvidet med et kor i gotisk stil. Den har trolig vært ganske lik Gamle Aker Kirke. Kong Sigurd Jorsalfar ble gravlagt i korets sørvegg i 1130. På høyalteret stod St. Hallvards relikvieskrin med hans jordiske levninger.

Kilde: Oppslag på stedet.

Mariakirken ligger like ved den gamle kongsgården og var kongens kirke, fra tidlig 1100-tallet og til 1542.  Den eldste kirken, var en enkel stavkirke fra midten av 1000-tallet som ble erstattet rundt 1100 av en steinkirke. Denne ble ombygget både på 1200 og 1300-tallet . Kong Håkon V (død 1319) og dronning Eufemia ble begravet i kirken. Deres levninger ligger idag begravet på Akershus festning.

Kilde: Oppslag på stedet.

Clemenskirken ble reist rundt år 1100 og var en av middelalderens Oslos sognekirker. Den ble revet etter å ha stått der i godt over 400 år. Ruinen kom fram i dagen igjen, da den ble gravd ut i 1921 av arkitekt Gerhard Fischer for Jernbanens garasjebygg. I 1970-71 gravde Ole Egil Eide dypere ned i grunnen enn det som var gjort tidligere, og fant to eldre kirkegårder. Så det har sannsynligvis stått to eldre kirker på plassen. Den øverste inneholdt 81 graver og kan ha tilhørt en kirke fra Harald Hardrådes tid. Men under denne fant han ytterligere 60 graver som er blitt datert til mellom år 980 og 1030. Clemenskirkegården er en av Norges eldste kirkegårder, godt eldre enn slaget på Stiklestad. Og den må ha vært kirkegård for innbyggerne i det eldste Oslo.

Kilde: http://middelalder.no/oslo-i-middelalderen/middelalder-oslo/67-clemenskirken

 

 

 

Gamle Aker kirke

Gamle Aker kirke regnes som Oslos eldste bevarte bygning og en av de eldste på Østlandet overhodet. Akkurat hvor gammel den er, har det vært spekulert i, men det ser ut til å være vanlig å anta at den ikke er eldre enn 1080, men mye tyder på at den er bygget senere – samtidig med St. Hallvard-kirken. Og at det er den samme byggehytta som var ansvarlig. I så fall er den bygget mellom 1130 og 1160.

Den er et av de mest stemningsfulle eksemplene på en norsk, romansk middelalderkirke. Gamle Aker kirke var fylkeskirke for Aker herad, som lå rundt middelalderens Oslo. Beliggenheten var dessuten et gammelt veiskille; Akersgutua (Akersveien) og veien (Telthusbakken) ned til det som var det nederste vadestedet over Akerselva.

Kilde: http://www.gamleakerkirke.no/

 

Olavsklosteret i Oslo

Olavsklosteret i Oslo ble grunnlagt i år 1239 på en tomt like nord for Halvardskirken, som dominikanerordenen fikk av kong Håkon Håkonsson. Her lå Olavskirken fra før og som nå ble klosterkirke. Det er kjelleretasjen av bygningen på bildene som er deler av det opprinnelige klosteret. Klosteret er i det siste blitt restaurert.

Margaretha – kirken i Maridalen i Oslo

Margaretha-kirken ligger i Maridalen i Oslo. Den ble oppført omkring midten av 1200-tallet. Dette er den best bevarte middelalderkirken i Oslo, utenom Gamle Aker kirke. Den ble restaurert i 1934.

Kilde: Oppslag på plassen.