Ragnhildsholmen

På Ragnhildsholmen i Nordre älv, noen kilometer nedenfor Kungälv i Bohuslän, ligger ruinene etter en borg som ble bygget av den norske kongen Håkon Håkonsson midt på 1200 tallet. I enkelte kilder blir den kalt Miklaborg. Tvers over elven mot nord lå den gamle byen Konghelle (Kungahälla) som var en viktig norsk by i middelalderen. Her bygget ifølge Snorre, Sigurd Jorsalfar et kastell og en kirke etter at han kom hjem fra Jorsal (Jerusalem) på begynnelsen av 1100 tallet. Borgen på dene ene siden av elva og byen på den andre siden, fungerte som en lås på elva som igjen uvedkommende kunne passere.

Kilder: Oppslag på stedet, Snorre og internett.

Miklaborg

Ragnhildsholmen ligger noen kilometer nedenfor Kungälv i Bohuslän, i en gren av Göta älv som kalles Nordre älv. På toppen av denne holmen ligger ruinene etter en borg som ble bygget av den norske kongen Håkon Håkonsson midt på 1200 tallet, Miklaborg som den kalles i enkelte kilder. Tvers over elven mot nord lå den gamle byen Konghelle (Kungahälla) som var en viktig norsk by i middelalderen. Her bygget ifølge Snorre, Sigurd Jorsalfar et kastell og en kirke etter at han kom hjem fra Jorsal (Jerusalem) på begynnelsen av 1100 tallet.