Viks slott

Viks slott eller Wiks slott som det også skrives, er fra 1400-tallet og ligger ved Lårstaviken i Mälaren, ikke langt fra Uppsala. Det er en av Sveriges best bevarte middelalderborger, og dets aner går tilbake til 1200-tallet. Det er bygget som en forsvarsborg, og det sier vel noe om borgens styrke da den i 1521 til 1522 ble beleiret av Gustav Vasas tropper i ett og ett halvt år.

Slottet hadde opprinnelig en vindbrygge over vollgraven til fjerde etasje, der det nå er en murt stenbro. Det finnes også en inngang til den andre kjelleretasjen på høyre side av stenbroa. Slottet har en interessant konstruksjon i forsvarsøyemed. Blant annet den nedre kjelleretasjen som hadde en lønnport som førte til stranden, og hvor også borgbrønnen befant seg. Dessuten de karakteristiske hengetårnene på alle fire hjørner.

Slottet har gjenomgått omfattende ombygninger og restaureringer på 1600 og 1800-tallet.

Kilder: August Hahr: Nordiska borgar.
Oppslag på stedet

Gripsholm slott

Gripsholm slott er et av de kongelige slott i Sverige, og ligger i Mariefred i Strängnäs kommune ved Mälaren. Bo Jonsson Grip anla den første borgen på holmen på 1380-tallet, derav navnet Gripsholm.  Den ble etter hans død solgt til dronning Margrethe, og kom senere i Sten Sture den eldres eie. Borgen ble beleiret av en bondehær under Engelbrektsopprøret i 1434 og satt fyr på, men trebygningene som brant ned ble bygget opp igjen. Det gjenstår bare noen steinmurer i forgården fra dette anlegget, og fra Sten Sture den eldre et gråstenshus. Det nåværende slottet ble oppført av Gustav Vasa, og ble påbegynt i 1537. Siden den gang har det blitt både ombygget og bygget til flere ganger. Et majestetisk slott i nydelige omgivelser!

 

Kilder: A. Hahr: Nordiska borgar

Linker:  http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=5

http://www.kungahuset.se/royalcourt/royalpalaces/gripsholmcastle.4.396160511584257f218000856.html

Utö hus på Arnö

Utö hus ligger vakkert til på Arnö i Mälaren mellom Strängnäs og Enköping. Det er et gammelt befestet herresete fra middelalderen, bygd med et forsvarssystem fra denne tiden, en såkalt enkelhusborg fra omkring år 1500. Bygningen er 30,8 meter lang og 9,5 meter bred. Nederste delen av bygningen er av gråstein og den øverste av teglstein, og på taket trappegavler i samme materiale. I følge Hahr er den østre delen (mot sjøen) av huset et gammelt kvadratisk tårn som er eldre enn selve huset. Det kan være fra helt tilbake til 12-1300-tallet. Man har skriftlig belegg for at det lå en gård på Utö i 1369. Utö hus er nevnt første gang i begynnelsen av 1400-tallet, og var da setegård for slekten Schack.

Fra det gamle tårnet ble det bygget til vestover, og tilbygget fikk like tykke gråsteinsmurer som det gamle tårnet, sydsiden ble ytterligere forsterket. Bygningen har gjennomgått en del forandringer og moderniseringer gjennom tidene, blant annet ble den øverste delen bygd om på 1700-tallet og de opprinnelige velvede vinduene i første etasje er borte utenom ett. Inngangen er nå som før i første etasje høyt oppe på veggen.

Utö hus er en interessant og morsomt severdighet. Har likheter med Glimmingehus i Skåne, både med tanke på utseende og alder! Det hører nå under Grönsö slott som ligger tvers over sundet.

Kilder:
August Hahr: Nordiska borgar
Riksantikvarieämbetet: http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&anlaggningId=21300000013520

Upptäck Sveriges historia: http://www.upptacksverigeshistoria.se/sok-besoksmal/visa/578/

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%B6_hus

Engsö/Ängsö slott

Engsö slott ligger på Ängsö i Mälaren, i Västerås kommune i Västmanland.  Engsö omtales i et kongelig dokument allerede i 1185, og i 1272 under navnet Engsyo da det tilhørte Riseberga nonnekloster i Närke.  Det ble byttet bort til ridder Greger Birgersson som skal være Birger Jarls uekte sønn.  Det nåværende slottet utenom den øverste etasjen, ble bygget i 1480. Den øverste etasjen kom til på 1600-tallet. Engsö har hatt mange eiere.

Kilde; http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=34