Gamla Ytterby Kyrka

 

Ytterby Gamla Kyrka ligger noen kilometer nedenfor Kungälv, i Ytterby ved Nordre Älvs nordre bredd. Her (eller like ovenfor) lå byen Konghelle, som i middelalderen var Norges sydligste by. Man tror kirken er bygd i begynnelsen på 1000-tallet, kanskje først som en trekirke som ble etterfulgt av den stenkirken som man ser ruinene av i dag. De eldste delene av denne kirken er fra 1100 tallet, og er en av de eldste kirker i Bohuslän. Kirken har blitt bygget til, både under middelalderen og senere. Man har spekulert i om kirken var en av Norges seks fylkeskirker i middelalderen, da to av dem lå i Bohuslän.

Kilder: Oppslagsskilt på plassen og Kungälvs nettsider.

 

Bohus fästning

Bohus fästning påbegyntes i 1308 av Norges konge Håkon V Magnusson. Den ligger i Gøta älv ved Kungälv som da var Norges grense mot syd, bare noen kilometer ovenfor Ragnhildholmen, hvor Håkon Håkonssons borg fra ca. 1250 lå. Håkon V var hans sønnesønn og sønn av Magnus Lagabøte. Han er også kjent for byggingen av Akershus festning i Oslo. Bohus fästning ses godt fra E6 ved Kungälv på vei mot Göteborg der den ligger høyt oppe på en klippehøyde.