Edsholm

Edsholms borg bygdes på 1300 tallet og var sete for kongens fogd i Värmland. Ble brent ned under Engelbrektsopprøret i 1434 og ble aldri bygd opp igjen. Ruinen ligger inntil E18 ved Slottsbrosundet i Grums, noen mil vest for Karlstad. Den er  godt synlig fra veien når man kommer fra grensen.