Gudhems kloster

Gudhems kloster var et cisterciensisk nonnekloster som ble grunnlagt på 1160-tallet gjennom en kongelig donasjon under kong Karl Sverkersson. Nonnene fikk overta kongsgården med en uvanlig stor og påkostet kirke med tre skip. Klosteret ligger utenfor Falköping i Västergötland.

Kilde: Informasjon på stedet.