Gråborg

Gråborg på Öland er Sveriges største ringborg. Funn tyder på at den er fra folkevandringstiden, omkring år 500 e. Kr., men man vet lite om den. I tidlig middelalder har den blitt utvidet til den størrelse den har i dag. Den har hatt to porter, en i sydenden som er sammenrast, og den idag eksisterende i nordenden. Borgens senere ombygging er gåtefull.

Kilde: Oppslag på stedet