Eketorps borg

Eketorps borg ved sydspissen av Öland er helt utgravd og rekonstruert.  Utgravningene viser at borgen har vært bebodd i tre perioder. På 300 – tallet ble den brukt som tilfluktsborg slik det var vanlig i jernalderen.  I perioden 400 – 650 ble borgen bygd ut til en befestet bondebygd. I tidlig middelalder, 1170 – 1240 var borgen en garnison med kavalleri  og smier. Borgen er 80 meter i diameter og et flateinnhold på ca. 5000 kvadratmeter, og inneholder blant annet flere rekonstruerte hus fra jernalder og middelalder.

Kilde: Informasjonsbrosjyre om Eketorp.