Dalaborg

Ytterst på en odde i Vänern, ved Mellerud i Dalsland, ligger Dalaborgs slottsruin. Dette er restene etter Dalslands eneste middelalderborg. Borgen ble anlagt i 1304 på grunn av stridigheter mellom Magnus Ladulås’ sønner, kong Birger og hertugene Erik og Valdemar. Den inngikk i Erik og Valdemars plan om et vestnordisk rike, noe som aldri lyktes. På slutten av 1300 – tallet ble borgen forvaltet av marsken Erik Kettilsson Puke, en av Sveriges betydningsfulle menn på den tiden, og var sentrum for forvaltningen av den tidens Dalaborgs län. Her på Dalaborg ble det i 1388 underskrevet en traktat med forsikring om trohet under dronning Margrete, dronning over Danmark og Norge. Dette var et skritt på veien til den senere Kalmarunionen.

Dalaborg ble inntatt og brent under Engelbrektsopprøret i 1434 og ble aldri bygd opp igjen.

Kilder: Oppslag på stedet.
http://wadbring.com/