Borg (Sarpsborg) middelalderby

”Da det lei ut på sommaren, vende han attende til Vika og segla oppetter Glåma. Der er det ein stor foss, som heter Sarp, og det går eit nes uti elva nordafor fossen. Der let kong Olav byggje ein mur tvert over neset av stein og torv og tømmer og grave eit dike utanfor, og der gjorde han ei stor jordborg, og i borga emna han på ein kjøpstad. Der let han byggja ein kongsgard og ei Mariakyrkje, og der let han merkje ut tufter til andre gardar med, og fekk folk til å byggje”.
Slik står det i Soga om Olav den heilage, eller Olav Haraldsson som han egentlig het. Året dette skjedde er tidfestet til 1016 og Sarpsborg feiret sitt 900 års jubileum i 1916. Dermed er det duket for et nytt jubileum i 2016, da byen fyller 1000 år.

Det ble i 1927 reist 6 merkesteiner (obelisker) for å merke hvor vollen som Olav den hellige bygde en gang gikk. Vollen går altså fra nordsiden ved elva ved obelisk 1 og krysser St. Mariegt. nedenfor lyskrysset og følger gangveien langs Borgarsyssel museum inne på museets område. Så krysser den over gangveien mot elva igjen og vi ser tydelige forhøyninger i terrenget mot obelisk 6 inne på Borregaards område.

Bilde nr. 6 er en kartskisse over hvor Olavs borgvoll trolig har gått. Skissen ble laget av arkitekt Gerhard Fischer  i forbindelse med 900-års jubileet i 1916, og er senere fargelagt av Oddmund Olsen. Den er gjengitt fra en artikkel av Eirik Moe i Sarpsborg Arbeiderblad 28.02.2012, i forbindelse med det kommende 1000 – års jubileet i 2016.

Kilder: Noregs kongesoger, jubileumsutgave 1979, Fra Alvheimsriket til St. Olavs by, av Magne Grotterød.