Brobergsborgen

Brobergs kastal

Om man kjører E6 gjennom Bohuslän og tar av litt før Munkedal inn på vei nr. 162 mot Lysekil, kommer man etter hvert til et lite sted som heter Brodalen i Bro socken. På venstre side av veien og jernbanen, ligger det et fjell som hører til en av Broberggårdene. På toppen stod det en gang i tiden en kastal – et forsvarstårn eller borg, man regner med at det ble bygget i siste del av 1100 – tallet. Dette var på den tiden den norske kong Sverre og birkebeinerne lå i strid med baglerne. Det fortelles at baglerne hadde mange tilhengere blant stormennene her i Ranrike som da var en del av Norge.

Biskopen i Oslo og Hamar, Jens Nilssøn, forteller i sine reisebeskrivelser på slutten av 1500 – tallet, at Broberg i tidligere tider hadde vært et herresete. Han besøkte Broberget og beskriver kort dets ruiner og graver. Man mener også at den gamle gården Broberg i gammel tid kan ha vært et sete for en av den norske kongens lendemenn.

På slutten av 1960 – tallet ble det startet opp utgravninger her som resulterte i en del funn, blant annet noen våpen, en engelsk mynt fra tiden 1154 – 1189, to norske mynter fra århundreskiftet 1100/1200 og en gullring slik som biskoper bar.

Borgen lå strategisk til, fra toppen kan man i dag se rett ut til fjorden som på den tiden gikk nesten fram til denne høyden.

Kilder: Oppslag på stedet
Vikarvets årbøker:
http://www.vikarvet.se/arsbocker/ocr/Vikarvet_arsbok_1964-1967_OCR.pdf
http://www.vikarvet.se/arsbocker/ocr/Vikarvet_arsbok_1988-1989_OCR.pdf

 

Bokenäs gamla kyrka

Bokenäs  gamle kirke er en av Bohusläns få bevarte middelalderkirker. Den er bygget av muret gråsten og kan være oppført allerede på slutten av 1000-tallet. Våpenhuset og tårnet er av senere dato. På infomasjonstavlen fortelles at grunnen til at langskipet ikke har vinduer mot nord, er at man under middelalderen anså at nord var de onde makters tilhold.
Kirken ligger på en høyde like ved veien mellom Uddevalla  og Lysekil. Informasjonstavle på plassen.

 

Karlsborg

Karlsborg lå på fjellet Hornborg ved Hamburgsund  i Tanums kommune i Bohuslän. Derfor blir den også kalt Hornborgs slott. Den er strategisk plassert på toppen av fjellet med seilleden innenfor et pilskudds avstand. Man tror det allerede var en borg her i de første århundrene e. Kr., og i Norges kongesagaer sies det at den norske kongen  Inge lå i Hornborsundet i år 1137. Borgen ble opprustet av Karl Knutsson Bonde og hadde sin storhetstid  omkring 1450 – 1530. Nå er det bare gresskledte jordvoller igjen. (Kilder: Infotavle på stedet og Tanums kommunes webside.)

Dynge hus

Borgruinen Dynge hus ligger ved Gullmarsfjorden i Bohuslän, ikke så langt fra Uddevalla. Man regner med at den ble bygget i siste halvdel av 1200, omtrent samtidig med borgen på Ragnhildsholmen, dengang Bohuslän var en del av Norge. Fra begynnelsen skal borgen ha tilhørt kronen. Den var en strategisk viktig plass mellom Sverige i øst og Danmark i vest, og dessuten ikke langt fra Dragsmarks kloster, som da var hovedkirke i Bohuslän. Viktige handelsveier fra øst og nordøst munnet også ut her.

I kildene fortelles det at den 29. desember 1307 var det samlet en flokk alvorlige herrer på Dyngiu for å overføre 1000 mark i sølv som bistand fra den norske kongen, til de svenske hertugene Erik og Valdemar, for at disse skulle gå til krig mot Danmark. Herrene var Sigge Halsteinsson, hertugenes høvedsmann i Konghelle, hertug Eriks klerk Karl, myntmester Öffrad fra Lödöse, Assur Jönsson og kanik Ivar fra Bergen. Hertugene befant seg i mellomtiden på Åby.

I «Soga om Håkon Håkonsson» kan vi lese følgende: ”Kong Håkon for om hausten aust til Vika, såleis som det før er sagt. Og da han var kommen dit, søkte mykje folk til han, dei fleste på hestar. Han låg svært lenge i Dyngja, og der bia han på erkebiskop Sigurd og dei mennene som var ventande etter. Kong Håkon hadde da meir enn tretti skip, dei fleste heller store, og mykje  og bra hærfolk.» Handlingen er fra omkring år 1248-49. «Det er delte meninger om det her menes Dynge i Gullmarsfjorden eller øya Dyngö utenfor Fjällbacka, men mye taler for at det nettopp er Gullmarsfjorden det gjelder). Borgen brant ned en gang på 1500 tallet og ble aldri bygget opp igjen. Den ble gravd ut i 1912-13 av Wilhelm Berg.

Kilder: Soga om Håkon Håkonsson og heftet «Dynge Ruin: http://www.skredsvikhbf.se/dynge.pdf

Miklaborg

Ragnhildsholmen ligger noen kilometer nedenfor Kungälv i Bohuslän, i en gren av Göta älv som kalles Nordre älv. På toppen av denne holmen ligger ruinene etter en borg som ble bygget av den norske kongen Håkon Håkonsson midt på 1200 tallet, Miklaborg som den kalles i enkelte kilder. Tvers over elven mot nord lå den gamle byen Konghelle (Kungahälla) som var en viktig norsk by i middelalderen. Her bygget ifølge Snorre, Sigurd Jorsalfar et kastell og en kirke etter at han kom hjem fra Jorsal (Jerusalem) på begynnelsen av 1100 tallet.