Bohus fästning

Bohus fästning påbegyntes i 1308 av Norges konge Håkon V Magnusson. Den ligger i Gøta älv ved Kungälv som da var Norges grense mot syd, bare noen kilometer ovenfor Ragnhildholmen, hvor Håkon Håkonssons borg fra ca. 1250 lå. Håkon V var hans sønnesønn og sønn av Magnus Lagabøte. Han er også kjent for byggingen av Akershus festning i Oslo. Bohus fästning ses godt fra E6 ved Kungälv på vei mot Göteborg der den ligger høyt oppe på en klippehøyde.