Älvsborgs slott

Älvsborgs slott lå der Klippan ligger idag, i stadsdelen Majorna i Göteborg ved utløpet av Göta Älv. Den er første gang nevnt i 1366. Dette var i middelalderen grenseland mellom de tre rikene Sverige, Danmark og Norge. Borgen var derfor stadig utsatt for angrep fra nabolandene, den ble inntatt og ødelagt flere ganger, men bygdes alltid opp igjen. Borgen var en treborg helt inn på 1500-tallet, men ble ombygget til et renessanseslott under Gustav Vasa og hans sønner på 1600-tallet. Slottet ble senere sprengt i stykker, og steinene ble brukt til å bygge Nya Älvsborg, en fästning som ligger på Kyrkogårdsholmen i innseilingen til Göteborg. Nå er det bare noen ruiner igjen av slottet oppe på fjellet mellom boligblokkene på Klippan.