Gamle Aker kirke

Gamle Aker kirke regnes som Oslos eldste bevarte bygning og en av de eldste på Østlandet overhodet. Akkurat hvor gammel den er, har det vært spekulert i, men det ser ut til å være vanlig å anta at den ikke er eldre enn 1080, men mye tyder på at den er bygget senere – samtidig med St. Hallvard-kirken. Og at det er den samme byggehytta som var ansvarlig. I så fall er den bygget mellom 1130 og 1160.

Den er et av de mest stemningsfulle eksemplene på en norsk, romansk middelalderkirke. Gamle Aker kirke var fylkeskirke for Aker herad, som lå rundt middelalderens Oslo. Beliggenheten var dessuten et gammelt veiskille; Akersgutua (Akersveien) og veien (Telthusbakken) ned til det som var det nederste vadestedet over Akerselva.

Kilde: http://www.gamleakerkirke.no/