Oslo kongsgård

Ruinene etter den gamle kongsgården i Oslo ligger i Middelalderparken på Sørenga i bydelen Gamle Oslo, like ovenfor ruinene etter den gamle Mariakirken.
De eldste funnene er deler av et enkelt sirkelformet borganlegg med vollgrav og en eller flere trebygninger. Det er datert til  mellom år 1040 og 1060, som var under Harald Hardrådes regjeringstid. Håkon Håkonsson påbegynte på 1200-tallet borgen som vi kan se ruinene etter i dag.

Kilde: Oppslag på plassen.