Kronborg slott

Kronborg slott ligger på en odde ved Helsingør, på Øresunds smaleste sted, tvers over for byen Helsingborg i Sverige. Historien går tilbake til 1420-tallet og Erik av Pommern. Han oppførte her en sterkt befestet borg som fikk navnet ”Krogen”, etter navnet på odden, Ørekrog. Herfra kontrollerte han skipsfarten i Øresund og innkasserte ”Øresundstollen” som var ganske så upopulær i utlandet, men som ble av største betydning for kongens og det danske rikets økonomi gjennom 400 år. En stor borg i datidens målestokk, 80 x 80 meter i grunnplan med en meget kraftig ringmur.

Fredrik II bygde i årene 1574-85 et praktfullt renessanseslott ovenpå den da foreldede borgen, med tårn og spir og utsmykket med søyler og skulpturer i europeisk stil. Kronborg har etter dette gjennomlevd flere dramatiske begivenheter som brann og bombardement. Det ble restaurert og gjenoppbygget i 1923.

Kilde: http://www.ses.dk/da/SlotteOgHaver/Slotte/Kronborg/KronborgsHistorie.aspx