Borgeby slott

Borgeby slott ligger like ved E6 mellom Malmö og Helsingborg  ved Lödde å, ikke langt fra Lund. Allerede under vikingtiden har det her eksistert en ringborg. Midt på 1000-tallet har den blitt erstattet med en middelalderbefestning.  Det ble på den nåværende borgplassen blitt bygget en stenbygning sannsynligvis allerede på 1100-tallet. Trolig var det den danske kongen som var byggherre og eier av middelalderborgen som på den tiden hadde en strategisk beliggenhet. Da Lund ble erkebiskopssete for Norden, ble Borgeby gitt til ekebiskoppen som gave.  Karl Knutsson  Bonde brente borgen ved sitt hærtog til Skåne i 1452, men den ble bygget opp igjen straks etter. Det som er igjen av dette er porttårnet med ”Birgers hus” inntil mot vest, og ”Børjes torn” som et frittliggende tårn i nordøst.

Kilder: Oppslag på plassen og http://www.borgebyslott.com/