Öresten

Borgen Öresten lå høyt opp på en bergtopp i Marks kommune i nærheten av Skene i Västergötland, mellom Borås og Varberg.  Borgen er omtalt for første gang i 1370 og var i bruk fram til 1520-tallet. Den ble brent flere ganger under middelalderen, men ble bygget opp igjen. På denne tiden lå den i grenselandet mellom Sverige og Danmark, og det var den danske høvedsmann Tyke Pøder som styrte på Öresten da den første gang ble omtalt i kildene fra 1370. Borgen ble brent ned av Engelbrekt Engelbrektsson i 1434, men ble senere bygget opp igjen av  kong Karl Knutsson Bonde. Borgen ble revet i 1520 av bygdens folk som var lei av all krigingen den førte med seg, og som igjen gikk utover  den viktige grensehandelen.

En tysk leiesoldat i en dansk beleiringshær, Paul Dolstein, laget i 1502 en skisse av den daværende borgen, som vist over.

Kilder: Oppslag på stedet.