Tre gamle kirker i middelalderbyen Oslo

St. Hallvardskatedralen var Oslos domkirke fra tidlig 1100-tall og fram til 1639. Den ble bygget på en flate nær middelalderbyens høyeste punkt som en basilika i romansk stil, men ble i1260 utvidet med et kor i gotisk stil. Den har trolig vært ganske lik Gamle Aker Kirke. Kong Sigurd Jorsalfar ble gravlagt i korets sørvegg i 1130. På høyalteret stod St. Hallvards relikvieskrin med hans jordiske levninger.

Kilde: Oppslag på stedet.

Mariakirken ligger like ved den gamle kongsgården og var kongens kirke, fra tidlig 1100-tallet og til 1542.  Den eldste kirken, var en enkel stavkirke fra midten av 1000-tallet som ble erstattet rundt 1100 av en steinkirke. Denne ble ombygget både på 1200 og 1300-tallet . Kong Håkon V (død 1319) og dronning Eufemia ble begravet i kirken. Deres levninger ligger idag begravet på Akershus festning.

Kilde: Oppslag på stedet.

Clemenskirken ble reist rundt år 1100 og var en av middelalderens Oslos sognekirker. Den ble revet etter å ha stått der i godt over 400 år. Ruinen kom fram i dagen igjen, da den ble gravd ut i 1921 av arkitekt Gerhard Fischer for Jernbanens garasjebygg. I 1970-71 gravde Ole Egil Eide dypere ned i grunnen enn det som var gjort tidligere, og fant to eldre kirkegårder. Så det har sannsynligvis stått to eldre kirker på plassen. Den øverste inneholdt 81 graver og kan ha tilhørt en kirke fra Harald Hardrådes tid. Men under denne fant han ytterligere 60 graver som er blitt datert til mellom år 980 og 1030. Clemenskirkegården er en av Norges eldste kirkegårder, godt eldre enn slaget på Stiklestad. Og den må ha vært kirkegård for innbyggerne i det eldste Oslo.

Kilde: http://middelalder.no/oslo-i-middelalderen/middelalder-oslo/67-clemenskirken