St. Nikolaskirken i Sarpsborg

St. Nikolas kirkeruin i Sarpsborg ble gravet fram og undersøkt i forbindelse med Sarpsborgs bys 900-års jubileum i 1916 og i nyere tid så sent som i 2006. Kirken ble trolig anlagt omkring 1115 av kong Øystein Magnusson. Den lå utenfor vollen som Olav Haraldsson bygget i 1016. Kirken ble nedlagt etter at byen og kirken brant i 1567. Ruinen ligger på området til Borgarsyssel museum i Sarpsborg. Fine infotavler på stedet, hvor også info og de to skissene ovenfor er hentet fra.