Kruttornet i Visby

Kruttornet i Visby ringmur på Gotland ligger like ved det som var den gamle havnen. Tårnet var i tidlig middelalder et helt frittstående forsvarstårn som voktet havnen. Det ble bygget på 1100-tallet og er en av Visbys eldste bygninger. Senere har det blitt en del av ringmuren som går omkring Visby. Tårnet skal i tidligere tider blitt kalt både Strandtornet og Lambtornet.