Valdisholm

Valdisholm ligger i elva Glomma i Østfold, mellom Skiptvedt og Eidsberg, som er en del av det gamle Borgarsyssel. Den ligger bare et par km nedenfor Vammafossen. Lokalt kalles den også Vallersøy.

Håkon Håkonssons saga forteller at «han (Håkon) let byggja hus på Valdisholmen». I samme kongesaga er Valdisholm nevnt seks ganger.  Tre ganger i forbindelse med Håkons lendmann Arnbjørn Jonsson, som det ser ut som hadde tilhold her. To ganger i forbindelse med hertug Skule, Håkons fosterfar og konkurrent om kongemakten. Og en gang i forbindelse med Håkon selv som sitert ovenfor. Man regner med at borgen stod ferdig i 1225, og at den ble bygget her som et ledd i hans forsvarssystem. Det var borgerkrig og mye uroligheter rundt i grensetraktene, og Glomma var en sentral ferdselsåre. Arnbjørn Jonsson døde på borgen i 1240.

Det ble gjort utgravninger i 1896 av arkitekt Peter Blix. Det kan ennå ses rester etter borgen på holmen, men det meste er borte, da mye stein gjennom århundrene er fjernet herfra og brukt til andre ting. En del er også tildekket av jord og vegetasjon. Senere under Magnus Lagabøtes tid omtales den som et statlig fengsel for drapsmenn.

Det er også stilt spørsmål om Valdisholms historie kan være eldre, kanskje en borg i en eller annen form helt fra folkevandringstiden på 300 tallet e. Kr.

Kilder: Borgen på Valdisholm av Truls Nygaard, Soga om Håkon Håkonsson 1979, Riksantikvarens Ruinprosjekt: Valdisholm Borgruin.