Dragsmarks kloster

Dragsmarks kloster, –  eller Marieskogs kloster som det også ble kalt, ble anlagt under kong Håkon Håkonsson og med støtte fra ham, kanskje allerede i 1234 . Det ble bygget opp av 12 brødre fra moderklosteret i Børglum på nordvestre Jylland. Klosteret hørte til Premonstratenserordenen som brukte tiden til misjon og undervisning, med det stille klosterlivet i bakgrunnen. Dragsmarks kloster ligger på halvøya Bokenäs i Västergötland, ca. 30 km fra Uddevalla. Det er bare ruiner igjen av klosteret.

Kilder: Infotavle på stedet og nettsider.