Vreta kloster

Man regner at Vreta kloster ble grunnlagt omkring år 1110 og var Sveriges fornemste nonnekloster under den første halvdelen av middelalderen. Det var kong Inge den eldre og hans dronning Helena som grunnla klosteret på pavens oppfordring, og det er det eldste kjente klosteret i Sverige. Det ble grunnlagt som et benediktinsk nonnekloster, men ble senere i det samme århundre et cistercienserkloster under kong Karl Sverkerson som gjorde Vreta kongsgård om til kloster. Klosteret ligger utenfor Linköping i Östergötland.