Alvastra kloster

Under berget Omberg på Vätterns østside, i Östergötland ligger ruinene etter Alvastra kloster. Dette var Nordens første cistercienserkloster, grunnlagt i år 1143 av en gruppe munker og lekbrødre fra cistercienserklosteret i Clairvaux i Frankriket. Tilsynelatende etter ønske fra dronning Ulvhild, kong Sverker den eldres hustru. Etter tradisjonen bygdes klosteret på kongsgårdens eiendom.