Ornässtugan

Ornässtugan ligger i Borlänge i Dalarna, ved innsjøen Runn. Den øvre etasjen inneholdt et gjestgiveri og underetasjen fungerte som forrådshus. Bygningen er fra middelalderen, bygget i begynnelsen av 1500-tallet. Det var en del av gården til en rik bergmann her i Dalarna. Selve huset er en tømmerbygning med mange gamle, interessante detaljer. Kjelleren er bevart nærmest i sin opprinnelige tilstand, og dens velvede rom vitner om at dette var en gård av høy standard.

Det fortelles at det var her Gustav Vasa i 1520 gjemte seg, da han var på flukt fra kong Christian II. Han ble angitt og måtte flykte derfra ved å krype ut gjennom utedoen. Det årlige skiløpet «Vasaloppet» er til minne om hans flukt gjennom Dalarna.

Det var