Västerås slott

Allerede under 1200-tallet kan det som nå er Västerås slott, ved munningen av Svartån blitt påbegynt, da som et tårn som ennå kan lokaliseres i det nordøstre hjørne. Tårnets lengde på nordsiden er 16,6 meter og på den østre siden over 13 meter. Västerås som under middelalderen het Västra Aros, var et strategisk knutepunkt for handel med kobber, jern og sølv fra gruvene i Västmanland og Dalarna. Slottet spilte en viktig rolle under unionsstridene og Engelbrektsopprøret på 1400 og 1500-tallet.