Visingsborgs slott

Visingsborgs slott ble påbegynt på 1500-tallet, men stod ikke ferdig før rundt 1660. Slottet fungerte som representasjonsslott for Brahe-ættens grevskap Visingsborg. Dette var den største enkelteiendom i Sverige i sin tid. Slottsruinen ligger nydelig til på Visingsö i Vättern.