Torpa stenhus

Det første Torpa stenhus bygdes omkring år 1470 og fungerte i middelalderen både som forsvarsborg og handelsborg. Under 1500-tallet ble slottet bygget på og modernisert. Slottet ligger ved innsjøen Åsunden i Västergötland, ikke så langt fra Borås.