Olavskirken – Skeidi kirke i Bamble

Olavskirken – Skeidi kirke i Bamble som nå bare er en ruin, var en middelalderkirke fra før 1150. Man regner med at den var 4 meter lengre enn hva man kan se av ruinen i dag, og var i så fall Telemarks største kirke. Sannsynligvis var den hovedkirke i Grenland, en slags «fylkeskirke», og hadde dermed høyest status av alle kirkene i området.

Kilde: Bamble kommunes nettsider.