Rumlaborg

Like i nærheten der E4 krysser elven i Huskvarna i Småland, lå middelalderborgen Rumlaborg. Stedet var et strategisk viktig knutepunkt hvor mange viktige veier møttes.

Selve borgen er borte for mange år siden, men terrenget viser ennå klare spor etter den. Borgens kjente historie går tilbake til 1300-tallet, til en gård ved navn Humblarum som allerede i begynnelsen av 1300-tallet hadde et forsvarsverk på eiendommen. Men det var kong Albrekt av Mecklenburg som med tysk hjelp bygde opp borgen som blir sentrum for Rumblaborgs län.  I 1389 tar dronning Margareta over Rumlaborg, etter å ha avsatt Albrekt. Borgen ble nå styrt av danske fogder fram til den blir brent ned av Engelbrekts bondehær i 1434, da den daværende danske fogd Otto Snafs vegret å overgi den.

Kong Karl Knutsson Bonde gjenoppbygget borgen i 1448, men den mistet etter hvert sin innflytelse. Rundt 1850 ble den jevnet med jorden, og stedet ble en park med et lysthus.

Kilder:  http://medlem.spray.se/hfriberg/Huskvarna/Rumlaborg.htm
http://www.jonkoping.net/turism/objekt.asp?id=185