Opensten

Restene etter middelalderborgen Opensten ligger i  Södra Åsarps socken i Västergötland. Øverst oppe på toppen av en morenehøyde, rundt  30 meter over markene rundt, lå selve tårnet på 10 x 10 meter utvendig og  med 2 meter tykke vegger, og i flere etasjer.  Markene rundt høyden  var sannsynligvis på denne tiden sump, kanskje også en grunn sjø. Det er spor etter flere bygninger og en forborg, og den har visse likheter med borgen Öresten noen mil lenger syd, i Marks kommun ved Skene.

Borgen kan ha minnet om en tysk ridderborg, og det er mulig at det kan ha vært den tyske fyrsten Erik av Sachsen som har anlagt den. Han førte Valdemar Atterdags tropper ved et angrep på Västergötland i 1366. Men sannsynligvis ble borgen oppført i den siste delen av  Magnus Erikssons regjeringtid 1319 – 1364. Det regnes heller ikke usannsynlig at dens opprinnelsen går tilbake til 1200-tallet.

På Engelbrekts tid var det grev Hans af Ewersten och Nougarten som hadde borgen i forlening. Den ble brent ned av Engelbrekts tropper i 1434.

Det er ikke mye igjen av ruiner å se på plassen, men formasjoner i terrenget og utrolig fin utsikt fra toppen. Et typisk sted for en borg!

Kilder: Oppslag fra stedet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Opensten