Läckö slott

Läckö slott ligger ved Vänern ikke langt fra Lidköping. Det var Biskopen i Skara, Brynolf Algotsson som i 1298 startet å bygge en borg her, trolig en to, tre enkle hus innenfor en skansemur . Borgen lå strategisk til, og pilgrimmer på vei til Nidaros fant den også som en bekvemmelig stoppested på veien. I år 1470 brant borgen ned. En annen biskop, Brynolf Gerlachsson, bygde en ny og større borg på stedet.

På 1500-tallet ble ble Sverige protestantisk og Gustav Vasa overtok borgen, som nå ble slott. År 1652 arvet en av datidens Sveriges mektiske menn,  Magnus Gabriel De la Gardie slottet, og bygget det om til slik det er i dag.

Kilde: Brosjyre fra Läckö slott.