Kronobergs slott

Kronobergs slott ligger på en øy like ved bredden av Helgasjön, like utenfor Växjö. Kronoberg ble i utgangspunktet anlagt som en befestet gård for biskopen i Växjö på midten av 1300-tallet. De eldste delene av borgen kan i følge arkeologiske undersøkelser, først dateres til midt på 1400-tallet. Den var da oppført av både sten og tømmerbygninger. Gustav Vasa bygde ut borgen til en sterk befestning med mange kanoner, blant annet for at den skulle fungere som en sterk grensefestning. Etter freden i Roskilde i 1658 mistet Kronoberg sin militære betydning som grensefestning, da Blekinge ble svensk.

Kilde: Oppslag på stedet.