Ismantorps borg

Ismantorps borg er en ringmursborg  på Öland som kan dateres til folkevandringstiden ca. 400 – 500 e. Kr. Den har 9 porter og 88 grunnmurer etter bygninger innenfor. Man tror slike borger som Ismanstorp ble brukt som tilfluktsborger i ufredstider.