Karlsborg

Karlsborg lå på fjellet Hornborg ved Hamburgsund  i Tanums kommune i Bohuslän. Derfor blir den også kalt Hornborgs slott. Den er strategisk plassert på toppen av fjellet med seilleden innenfor et pilskudds avstand. Man tror det allerede var en borg her i de første århundrene e. Kr., og i Norges kongesagaer sies det at den norske kongen  Inge lå i Hornborsundet i år 1137. Borgen ble opprustet av Karl Knutsson Bonde og hadde sin storhetstid  omkring 1450 – 1530. Nå er det bare gresskledte jordvoller igjen. (Kilder: Infotavle på stedet og Tanums kommunes webside.)