Gräfsnäs slott

Gräfsnäs slott ligger ved innsjøen Anten i Gräfsnäs, ikke langt fra  Allingsås i Vestergötland.  Slottet er fra midten av 1500 tallet. Det er slekten Leijonhufvuds stamgods. Det var riksråd og friherre Sten Eriksson (Leijonhufvud) som i år 1550, av strategiske grunner, begynte planleggingen av en ny borg. Familiens gamle borg, Loholm, lå på øya Loholmen i sjøen Anten, ikke langt i fra den nye. Det fantes allerede et stenhus fra middeladeren der hvor Gräfsnäs slott ble bygget.

Kilde: Slottsguiden.info