Dynge hus

Borgruinen Dynge hus ligger ved Gullmarsfjorden i Bohuslän, ikke så langt fra Uddevalla. Man regner med at den ble bygget i siste halvdel av 1200, omtrent samtidig med borgen på Ragnhildsholmen, dengang Bohuslän var en del av Norge. Fra begynnelsen skal borgen ha tilhørt kronen. Den var en strategisk viktig plass mellom Sverige i øst og Danmark i vest, og dessuten ikke langt fra Dragsmarks kloster, som da var hovedkirke i Bohuslän. Viktige handelsveier fra øst og nordøst munnet også ut her.

I kildene fortelles det at den 29. desember 1307 var det samlet en flokk alvorlige herrer på Dyngiu for å overføre 1000 mark i sølv som bistand fra den norske kongen, til de svenske hertugene Erik og Valdemar, for at disse skulle gå til krig mot Danmark. Herrene var Sigge Halsteinsson, hertugenes høvedsmann i Konghelle, hertug Eriks klerk Karl, myntmester Öffrad fra Lödöse, Assur Jönsson og kanik Ivar fra Bergen. Hertugene befant seg i mellomtiden på Åby.

I «Soga om Håkon Håkonsson» kan vi lese følgende: ”Kong Håkon for om hausten aust til Vika, såleis som det før er sagt. Og da han var kommen dit, søkte mykje folk til han, dei fleste på hestar. Han låg svært lenge i Dyngja, og der bia han på erkebiskop Sigurd og dei mennene som var ventande etter. Kong Håkon hadde da meir enn tretti skip, dei fleste heller store, og mykje  og bra hærfolk.» Handlingen er fra omkring år 1248-49. «Det er delte meninger om det her menes Dynge i Gullmarsfjorden eller øya Dyngö utenfor Fjällbacka, men mye taler for at det nettopp er Gullmarsfjorden det gjelder). Borgen brant ned en gang på 1500 tallet og ble aldri bygget opp igjen. Den ble gravd ut i 1912-13 av Wilhelm Berg.

Kilder: Soga om Håkon Håkonsson og heftet «Dynge Ruin: http://www.skredsvikhbf.se/dynge.pdf