Axevalla hus

Axevalla hus ligger på en odde ikke langt fra Varnhems kloster omtrent midtveis mellom Skara og Skövde. Dette var en viktig riksborg i middelalderen med en strategisk beliggenhet. Det er mulig at det allerede var en kongeborg her på 1000 tallet. Det er ikke mye igjen å se uten store voller og spor i terrenget etter en stor anlegning med vollgraver.