Telge hus (Tälje hus)

Litt nord for Södertälje sentrum i Södermanland, på en holme i Linasundet i seilleden mellom Östersjöen og Mälaren, ligger  ruinene etter den gamle fogdeborgen Telge hus, også kalt  Tälje hus.

Borgen ble oppført i slutten av 1300 tallet og var administrasjonssentrum for det daværende Telge län.  En arkeologisk undersøkelse i 1937 viste at borgen  besto av en hall, to rom med velvede tak av teglstein,  og et tårn. Det kan ha vært en etasje til på borgen. På østsiden av holmen har det blitt funnet gjenstander som påler i sjøen, rester av en brygge og et båtvrak som trolig stammer fra en tid mellom årene 1310 og 1440. Også mindre saker som pilspisser av jern, rester  av en ringbrynje, sølvmynt og små husgeråd er gravd fram i ruinene.

Under Engelbrektsopprøret i 1435, ble borgen etter ordre fra Engelbrekt  brent ned av ridderen Erik Puke. Den ble gjenoppbygget av Karl Knutsson Bonde, men fikk ingen lang levetid.

 

Kilder: Oppslag på stedet

http://www.stockholmslansmuseum.se/upptack_lanet/visa/b069/