Steinvikholm Slott

Det var Norges siste erkebiskop og formann i riksrådet, Olav Engelbrektson, som bygde slottet i årene 1525 – 1532, som forsvar for erkebiskopen og den katolske kirke i Norge. Steinvikholm var på den tiden en av Norges sterkeste festninger, og i noen år landets midtpunkt.  Olav Engelbrektson måtte gi opp kampen og forlate slottet 1. april 1537, og Norge kom under dansk styre. Slottet ble etter dette lensherre-residens for det Nordenfjeldske Norge. Det er særlig kjent fra krigen mot Sverige i 1563. Det ble nedlagt i 1575.

Det vestre tårnet ble kalt Bonden og huset Sankt Olavs helgenskrin i over 30 år.

Slottsruinen ligger på Skatval i Stjørdal kommune, på en holme i Åsenfjorden som er en arm av Trondheimsfjorden.

Kilde: Oppslag på stedet