Sverresborgen Sion

Ruinen etter kong Sverres borg «Sion» ligger i Trondheim, på en bratt fjellknaus i Byåsen, vest for byen. Borgen ble grunnlagt vinteren 1182-83, og regnes som Norges første steinborg. Birkebeinerkongen Sverre kjempet om makten i landet mot kuvlunger og baglere, og borgen spilte en viktig rolle i kampen. På tross av sin beliggenhetble borgen inntatt to ganger, men ble bygd opp igjen begge ganger. Den siste gangen av Håkon Håkonsson. Den må ha vært et imponerende syn med sine bygninger og beliggenhet.

Kilder: Oppslag på stedet