Malmöhus

Malmöhus

Erik av Pommern, konge over Danmark, Sverige og Norge, bygde et kastell på plassen hvor Malmöhus i dag står. Dette var i år 1434, og det skal fremdeles finnes rester etter dette kastellet i slottet som kom til senere. Kastellet som bestod av en hall, murer, tårn og en befestet port, var et av flere befestninger i byene  langs Öresund, for å sikre tollinkrevingen som innførtes i 1429.
Kastellet fikk senere benevnelsen «Möntergaarden», på grunn av at mynttilvirkningen i Danmark ble sentralisert  og lagt til Malmö. De lyse murbåndene i  krittsten i den nåværende bygningens fasade stammer fra det gamle kastellet.

Malmöhus fikk sitt nåværende utseende ved en stor ombygging på 1500-tallet og er i dag Nordens eldste bevarte renessanseslott. Her bodde de danske konger når de besøkte Malmø. Slottet ble ytterligere forsterket da Skåne tilfalt Sverige i 1658, men ble etter hvert anvent som fengsel.

Det ble innviet i 1937 etter restaurering og ombygging til Malmö Museum.

Kilder:  Oppslag på stedet

Malmö Stad: http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur–noje/Museer–utstallningar/Malmo-Museer/Om-Malmo-Museer/Malmohus-slott.html