Tunaborg

Tuna borg

Tuna, også kalt Biskopstuna, er en borgruin nær Åkersberga i Österåkers kommune  i  Stockholms län.  Borgen lå ved munningen av den viktige vannveien som gikk fra Östersjöen og til de indre delene av Upplands Län og som kalles Långhundraleden.

Det var erkebiskopen i Uppsala som eide Tuna, og den nevnes for første gang i skriftelige kilder på slutten av 1200-tallet. Det er erkebiskop Nils Allesson som benevner den som «…vår gård Tuna i Åker….»

Den har blitt bygget på i flere omganger, fra først av et flere etasjer høyt  forsvarstårn, kanskje bygget allerede på 1200-tallet. Det stod i et hjørne av en trang, nesten kvadratisk ringmur som var omgitt av en tørr vollgrav med voller. Det skal også ha vært et mindre tårn. På 1300-tallet ble det bygget til et todelt  rom som trolig ble brukt som bolig for  erkebiskopen eller hans gjester. På 1400-tallet ble det bygget et avlangt rom på den sydvestre siden, der det nå er en dør inn til ruinen.  Det kan ha blitt brukt som vaktstue.

Eller har det ligget flere bygninger i tre rundt borgen, som stall, låvebygninger og lagerbygninger, da kirkeskatten fra bøndene i området ble ført hit.

På slutten av 1400-tallet og begynnelsen av 1500-tallet, stod borgen i sentrum for de politiske stridighetene  mellom Danmark og Sverige. Dette fordi erkebiskopene var lojale mot den danske unionskongen.

Gustav Vasa overtok borgen på 1520-tallet, og den ble utdelt som län til forskjellige adelsmenn. På midten av 1600-tallet ble det bygget en ny hovedbygning på Tuna, og den gamle borgen ble overlatt til forfall.

Kilder: Oppslag på stedet

http://www.stockholmslansmuseum.se/upptack_lanet/visa/b064/

http://www.osteraker.se/upplevagora/sevardheter/fornminnen.4.71fcf4251429dfd2f5ca9e.html#.U1G1dPl_uSo